AKTUALNOŚCI

20.01.2019

rezydencja/premiera 45+

Klub Żak ogłasza nabór tancerzy do projektu rezydencja/premiera 45+ w ramach 11. Gdańskiego Festiwalu Tańca.

rezydencja/premiera 2016

Klub Żak ogłasza nabór tancerzy do projektu rezydencja/premiera 45+ w ramach 11. Gdańskiego Festiwalu Tańca.

Wybrane w trybie konkursu osoby zostaną zaproszone na rezydencję, w trakcie której stworzą spektakl Motus Animi Continuum (nieustanny ruch duszy) z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego. Opiekunem rezydencji jest prof. Ewa Wycichowska, a premiera spektaklu otworzy główną część 11. Gdańskiego Festiwalu Tańca. Celem konkursu jest wspieranie i promocja tańca współczesnego oraz aktywizacja doświadczonych tancerzy. Konkurs jest adresowany do tancerzy z Polski, którzy ukończyli 45 lat.

Tancerze otrzymają po 1.500 zł brutto honorarium, noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Klub Żak przeznaczy środki na realizację spektaklu: 5.000 zł, zapewni pomoc techniczną w trakcie prób generalnych (akustyka i oświetleniowca), oraz przedpremierową promocję. Rezydencja potrwa od 20.05 do 3.06, a premiera spektaklu odbędzie się 7.06.2019 roku.

Zgłoszenie winno być przesłane mailem wraz z załącznikami, o tytule: „rezydencja/premiera 45+ ……….. ……… (imię i nazwisko)”, na adres gft2@klubzak.com.pl.

 

Wymagane załączniki:  

  1. czytelny skan oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) podpisanego odręcznie przez tancerza aplikującego do projektu;
  2. czytelny skan dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego w bezsporny sposób wiek aplikującego;
  3. krótkie CV artystyczne aplikującego w pliku doc.

Zgłoszenie powinno zostać wysłane w terminie do 31 stycznia 2019 do godz. 23.00.

 

Regulamin oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej: https://www.gdanskifestiwaltanca.pl/wydarzenia/rezydencja/premiera-45.html

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI