AKTUALNOŚCI

24.01.2020

Solo Dance Contest

SDC 2019 fot. Paweł Wyszomirski

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

 

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 24 – 28.08.2020r.

 

Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego. Mogą w nim uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

 

Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2018 a 30 maja 2020r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola. Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 osobowe międzynarodowe jury, które dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy.

 

Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 13 maja 2020 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii.

W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda - 3.000 Euro, II nagroda - 2.000 Euro i III nagroda - 1.000 Euro.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 31 maja 2020r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie  www.gdanskifestiwaltanca.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI