16.10.2018
17:00
Klub Żak

rezydencja/premiera 2019 - wyniki

Gdański Festiwal Tańca

Na konkursu rezydencja/premiera 2019 wpłynęły 32 aplikacje. Dwie aplikacje złożono po czasie, zaś dziewięć nie spełniło wymogów formalnych. Aplikacje te nie były rozpatrywane.
 
Komisja w składzie: Magdalena Renk-Grabowska – Dyrektor Klubu Żak, Agnieszka Fortenbach – kurator ds. teatru, Paulina Cichosz– kurator ds. teatru, oraz Maria Miotk – kurator ds. teatru, dokonała wyboru w wyniku dyskusji.
Kryteria, jakimi kierowała się komisja, to przede wszystkim: umiejętności tancerzy uczestniczących w danym projekcie, ich dorobek artystyczny, udział w spektaklach teatrów tańca współczesnego, następnie opis zgłaszanego projektu i przebieg spektaklu (przejrzystość, klarowność, zwięzłość).
Został też wzięty pod uwagę zakres dotychczasowego wsparcia finansowego w ramach projektów rezydencyjnych Klubu Żak.
Zostały wybrane następujące projekty:
 
Innermen // Sarah Bleasdale, Nadine Freisleben oraz Angela Fegers //rezydencja 11-23.02.2019, coach: Eva Duda / premiera: 23.02.2019
 
Kolibeńka // Aleksandra Nowakowska, Bartłomiej Mieszczak, Nicol Wesołowska, Daniel Leżoń //rezydencja 1-13.04.2019, coach: Jean Gaudin / premiera: 13.04.2019
 
Wybór projektu na rezydencję 6-19.05. 2019 zostanie ogłoszony na początku lutego.
 
Ponadto Klub Żak przypomina artystom pochodzącym z Trójmiasta o możliwości realizacji premiery w ramach projektu Trójmiejski Punkt Taneczny.